Privacybeleid Stichting Huttenbouw Noordwijk

Stichting Huttenbouw Noordwijk zet zich in voor het organiseren van een leuke week huttenbouwen voor kinderen. Bij het organiseren van deze activiteit hechten wij veel waarde aan de privacy van onze deelnemers en hun ouders. In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en wat uw rechten zijn.

  1. Verzamelde persoonsgegevens Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de organisatie van de huttenbouwweek en die u zelf aan ons verstrekt. Dit kan onder meer het volgende omvatten:
  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van ouder(s) of verzorger(s)
  • Naam, leeftijd en eventuele medische informatie van deelnemende kinderen
  • Op door Stichting Huttenbouw Noordwijk georganiseerde evenementen kan beeldmateriaal worden gemaakt door Stichting Huttenbouw Noordwijk en door derden. Zie onze algemene voorwaarden voor ons beleid omtrent beeldmateriaal.
  1. Gebruik van persoonsgegevens Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de organisatie van de huttenbouwweek en bijbehorende activiteiten. Zo kunnen wij contact opnemen met ouders/verzorgers in geval van wijzigingen in het programma of in noodgevallen. De medische informatie van kinderen wordt alleen gebruikt in geval van medische noodzaak en wordt vertrouwelijk behandeld.

  2. Bewaartermijn persoonsgegevens Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de organisatie van de huttenbouwweek. Na afloop van de activiteit worden de persoonsgegevens van deelnemende kinderen en hun ouders/verzorgers verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze gegevens langer te bewaren.

  3. Beveiliging persoonsgegevens Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo worden persoonsgegevens bijvoorbeeld alleen toegankelijk gemaakt voor personen die deze gegevens nodig hebben voor de organisatie van de huttenbouwweek en worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde systemen.

  4. Delen van persoonsgegevens Wij delen persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de organisatie van de huttenbouwweek of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

  5. Uw rechten U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

  6. Contactgegevens Heeft u vragen over ons privacybeleid of wilt u gebruikmaken van uw rechten, neem dan contact met ons op via:

Wijzigingen in ons privacybeleid worden op deze pagina gepubliceerd.