wij gaan beginnen over

59dagen 21Uren 28Minuten 32Seconden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Huttenbouw Noordwijk

 1. De Stichting Huttenbouw Noordwijk is een non-profit organisatie die is opgericht met het doel activiteiten te organiseren voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, met als hoofdactiviteit de jaarlijkse huttenbouw waarbij deelnemers de mogelijkheid krijgen om hutten te bouwen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stichting Huttenbouw Noordwijk georganiseerde activiteiten.
 3. De stichting stelt materialen ter beschikking voor het huttenbouwen, waaronder hout, spijkers en andere bouwmaterialen. De kinderen zijn vrij om hun eigen hutten te bouwen, maar worden begeleid door vrijwilligers van de stichting.
 4. De ouders/vertegenwoordigers van de kinderen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen en dienen toezicht te houden op hun kinderen tijdens de activiteiten van de stichting.
 5. De Stichting Huttenbouw Noordwijk is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel, schade of diefstal die tijdens de activiteiten van de stichting kunnen plaatsvinden.
 6. De ouders/vertegenwoordigers van de kinderen vrijwaren de Stichting Huttenbouw Noordwijk voor aanspraken van derden, inclusief de kinderen zelf, in verband met schade, letsel of diefstal tijdens de activiteiten van de stichting.
 7. De Stichting Huttenbouw Noordwijk behoudt zich het recht voor om kinderen die zich misdragen of zich niet houden aan de instructies van de vrijwilligers van de stichting van de activiteiten uit te sluiten.
 8. De Stichting Huttenbouw Noordwijk behoudt zich het recht voor om de activiteiten te annuleren of te wijzigen in geval van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot slechte weersomstandigheden, onvoorziene omstandigheden of een tekort aan vrijwilligers.
 9. De Stichting Huttenbouw Noordwijk behoudt zich het recht voor om foto’s en/of videobeelden te maken van de activiteiten. De stichting kan deze beelden gebruiken voor promotionele doeleinden. Op verzoek van de ouders/vertegenwoordigers van de kinderen zal beeldmateriaal van deelnemers worden verwijderd van openbare kanalen.
 10. Bij het betreden van het huttenbouwterrein ga je automatisch akkoord met de volgende regel: • Iedereen die het huttenterrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en/of geluidsopnamen door derden waar hij/zij mogelijk in of op voor kan komen. Een derde (bijvoorbeeld een lokale omroep) kan deze opnames gebruiken voor publicatie in bijvoorbeeld een (online) krant en/of tijdschrift.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de Stichting Huttenbouw Noordwijk.
 12. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk, ongeacht de reden van annulering van de inschrijving.
 13. Op deze algemene voorwaarden en de activiteiten van de Stichting Huttenbouw Noordwijk is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Stichting Huttenbouw Noordwijk gevestigd is.